top of page

Beauty Talk TV

Beauty Talk TV Season 1 Sizzle Reel

Beauty Talk TV S1 Episode 1 Salon Sims

Beauty Talk TV S1 Episode 2 Nekeah Fuller

 Beauty Talk TV S1 Episode 5 Reinventing Yourself 

Beauty Talk TV S1 Episode 4 Dionne Phillips

Beauty Talk TV S1 Episode 3 Valente Frazier

Beauty Talk TV S1 Episode 7 IMATS 2010

 

Beauty Talk TV S1 Episode 6 Eve Pearl

 Beauty Talk TV S1 Episode 8 Agencies 

bottom of page